ข้อมูล eBook

ชื่อ: การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล power point

ผู้แต่ง: อ.สีห์ศักดิ์ ชวินคณวัชร์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- หนังสือชุดนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นจนใช้งานเป็นและพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชนทั่วไป โดยมีโปรแกรมที่นำเสนอเป็น Microsoft Powerwoint 2003 ที่นิยมใช้งานทั่วไปในการนำเสนอผลงาน